YAZICI DEMİR ÇELİK SAN.TUR.TİC. A.Ş.

Phone : [90 212] 253 66 30
Fax : [90 212] 254 01 87
e-mail : yonetim@dilerhld.com

 

 

 

 

 

11/05/2016

 

ENTEGRE POLİTİKAMIZ

(KALİTE,ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

 

Yazıcı Demir Çelik San. ve Turz. Tic. A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda  güvenli, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde üretim yapmayı, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, Çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, Çevrenin ve doğanın korunmasını, iyileştirilmesini, Etik iş uygulamaları ve kurumsal yönetimi yasal yükümlülüklerin ötesinde bir görev olarak kabul etmiştir. Proseslerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini ve İSG risklerini en aza indirmek öncelikli hedefimizdir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği, Bilgi Güvenliği ve Sürdürülebilirlik politikamızın gereği olarak;

Ø Kurumsal kimliğimiz ve müşteri odaklı çalışma anlayışımız ile tercih edilen firma olmayı,

Øİlgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve diğer şartlara uymayı,

ØRisk ve fırsatların bir kontrol hiyerarşisiyle değerlendirilmesini, kontrol edilmesini ve Çalışanlara danışarak katılımlarının sağlanmasını,

ØPaydaşlarımızın Yönetim sistemleri hakkında sorumluluk bilincini geliştirmeyi ve Yönetim Sistemlerine katkıda bulunmalarını sağlamayı,

ØKazalara yol açabilecek şartların ve davranışların kontrol altında tutularak; minimum iş kazası ? meslek hastalığı ve kayıp iş gününü hedeflemeyi,

Ø Proseslerimizin çevresel etkilerini değerlendirmeyi, atıkların azaltılmasını, mümkün olduğunca yeniden kullanımını, geri dönüşüm yoluyla değerlendirmeyi, değerlendirilemeyen atıkları uygun yöntemlerle bertaraf ederek çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmayı,

Ø Kirletici kaynakları kontrol edip, her türlü kirliliği kaynağında önleyerek Kirliliğin önlenmesini,

ØProseslerimizden kaynaklanan sera gazları salınımlarını azaltmayı,

ØSu ve diğer doğal kaynak, hammadde ve enerjiyi verimli kullanmayı,

Øİklim değişikliğininazaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını,

Ø Faaliyetlerimizde yer alan hammadde, malzeme ve insanların taşınması ile ilgili çevresel etkilerini azaltmayı,

Ø Tedarik zincirinde sorumlu kaynak yönetimini,

Ø Yerel Halk ve diğer Paydaşlarımızın Çevresel, İş Sağlığı & Güvenliği, Sosyal, Ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani Haklarını Karşılamayı ve etkin iletişim düzeniyle ilişki kurmayı ve geliştirmeyi,

ØŞirketimizin en önemli varlığı olan bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı,

ØBilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliği sağlamayı,

ØYönetim Sistemlerinin oluşturulan sürdürülebilir performans göstergeleri ile etkileşim içerisinde olmasını sağlayarak sürekli gelişmeyi sağlamak için tüm gereklilikleri yerine getirerek güncel ve etkin olmasını sağlamayıve raporlama performansını artırmak için ölçüm yapmayı taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür