Phone : [90 212] 253 66 30
Fax : [90 212] 254 01 87
e-mail : yonetim@dilerhld.com

YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TURZ. TİC. A.Ş. Entegre Politikası için Tıklayınız...


DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş

ÜRETİM

ÇELİKHANE

Çelik Hurdalarının ergitilip, rafine edildiği ve sürekli döküm makinası ile kare kesitli kütük haline getirildiği çelikhanemiz yıllık 1.300.000 Ton üretim kapasitelidir.

ÇELİKHANEDE ÜRETİM KONTROLU

Çelikhane Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından, üretilen ürünlere ait kimyasal ve fiziksel kontrollar yapılmaktadır.

ÇELİKHANE KALİTE  KONTROL KİMYA LABORATUARI

 Kimya Laboratuarımızda, 

       -     Çelikhane girdilerinin kontrolu (Ferro Alyaj,Antrasit,Kireç ,Florit ,Alüminyum ,Refrakter)

-         Yarımamul kütük üretim prosesinde fiziksel (Boy,Boyut,Rombiklik ve eğrilik) , kimyasal ve kalıntı 
 kontrolleri

-          Tel-Çubuk Haddehanesi için alınan ithal kütüklerde  fiziksel ve kimyasal kontroller yapılmaktadır.


  Kimya Laboratuarımızda kullanılan muayene, test ve ölçüm cihazlarımız;

- Thermo - ARL  marka  Optik Emisyon Spektrometre cihazları (3460 ve 4460 Model) 
- Azot,Oksijen ve Hidrojen Tayin Cihazı (LECO TCH600 Model
- Karbon -Kükürt Tayin Cihazı (Üniversal Model)
- Metal Mikroskobu Olimpos marka
- XRF Cihazı -Thermo - ARL  OMTIM? X ve HERZOG marka Pres ve Öğütücü makineleri
- Metalografik Numune Hazırlama Cihazı
- Bakalite alma cihazı
- Kül Fırını ve Elektronik Teraziler

Kimya Laboratuarımızda kullanılan Optik Emisyon Spektrometrometreleri ve XRF Cihazlarının ölçüm sonuçları sürekli  olarak Uluslar arası geçerliliği olan Standart Numuneler ile doğrulukları kontrol edilmektedir.

      HADDEHANELER

Çelikhanede üretilen veya satın alınan kütük demirlerin tav fırınında tavlanarak daha sonra da haddelenerek inşaat demiri  veya filmaşin haline getirildiği haddehanelerimiz yıllık 900.000 ton inşaat demiri ve 400.000 ton filmaşin tel üretim kapasitelidir.

HADDEHANEDE ÜRETİM KONTROLU

Haddehane Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından, üretilen ürünlere ait mekanik testler  yapılmaktadır.

ÇUBUK ve TEL-ÇUBUK  KALİTE KONTROL MEKANİK TEST LABORATUARLARI

Haddelenen  kütükler son mamül haline getirildiği zaman tekrar bazı test ve muayenelere tabi tutulmaktadır.

Ürünlerimiz üzerinde gerçekleştirdiğimiz muayene, test ve ölçüm işlemleri  standartdlar baz alınarak müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak düzeyde yapılmaktadır.

Mekanik Test Laboratuarımızda kullanılan muayene, test ve ölçüm cihazlarımız;

 • Çekme Test cihazıları ( Amsler  Dartec , Instron ve Zwick Marka )
 • Rockwell Sertlik ölçme cihazı ? Innovatest Marka
 • Nervür izdüşüm cihazı ? RM 302 Marka
 • Kangal numunesi Doğrultma makinası,
 • Bend ve Rebend test makinalarısı,
 • Özel Markalama cihazı (% Uzama ve % Agt ölçümleri için),
 • Elektronik hassas ağırlık ölçüm cihazı,
 • Elektronik ve Verniyer tip kumpaslar,
 • Dijital Mikrometreler, 
 • Açı ölçme cihazları,
 • Çelik cetvel ve şeritmetreler

Mekanik Laboratuarımızda kullanılan tüm muayene, test ve ölçüm cihazlarımız Kalibrasyon Sertifikalı olup, kalibrasyon işlemleri ulusal ve uluslar arası yeterliliğe sahip Dış Kalibrasyon Laboratuarları tarafından ve periyodik olarak yaptırılmaktadır.

ÜRÜNLER

         YARI MAMÜL

 • Kütük Kesiti : 100x100, 115x115, 120x120, 130x130, 140x140, 150x150, 160x160 ve 180x180 mm
 • Kütük Uzunluğu : 4,5-14 m
 • Çelik Cinsi : Düşük ve Orta Karbonlu Çelik (%0,06 - %0,6 C)

          ÇUBUK

 • 8 mm - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş düz yüzeyli ve nervürlü çubuklar
 • 8 mm - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş nervürlü çubuklar
 • 8 mm - 20 mm çap aralığında firkete yapılmış çubuklar 

  FİLMAŞİN
 • 8 - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş Düz yüzeyli ve Nervürlü çubuklar
 • 8 - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş Nervürlü çubuklar
 • 5.5 ? 18.5 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve/veya kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş Düz yüzeyli kangallar
 • 6 - 16 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve/veya kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş Nervürlü kangallar

 Üretime Esas Olan Standartlar :

 • DİLER ürünleri, aşağıdaki Ulusal ve Uluslararası Standartlara ve özel müşteri taleplerine göre üretilirler.
 • TS, DIN, ASTM, JIS, BS, CS2, AFNOR, NCH, UNI, STAS, ГOCT, UNE, BDS, SI ve diğer Standartlar.

 ULUSLARARASI FİLMAŞİN KALİTELERİ

1 - Endüstri Kalitesi (DQ Kalite)
Elektrotluk, civatalık, ince tellik, düşük ve yüksek karbonlu filmaşinler
2 - İnşaat Kalitesi (MQ Kalite)
Çelik hasır, tel ve çivi imalatında kullanılan düşük karbonlu filmaşinler

DİLER A.Ş. Müşteri istek ve beklentilerini karşılamak için , geniş kalite yelpazesinde (kaynak elektrodu, çelik hasır, otomat çelikleri, tel, cıvata, yay vb. üretiminde kullanılan) filmaşin üretimi yapmaktadır.

DİLER A.Ş. olarak temel amacımız; faaliyetlerimizi kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak gerçekleştirerek, çalışanlarımızın sağlıklarınıda koruyarak kaliteli üretim yapmak ve çalışma ortamındaki tehlikeli durumları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yaparak gerekli önlemleri almaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın eğitim programlarına katılıp A sınıfı belge almış olan uzmanımız 2006 yılından beri tam gün olarak çalışmaktadır.

FABRIKAYA GİRİŞ   

Fabrika sahamıza iş yapmak için gelen Müteahit ? taşeron elemanlarının tamamının güncel sigortalı olmasını istemekte ve mecbur tutmaktayız. ( bu konuda hazırlanan kitapçık bastırılarak her müteahit ? taşeron personele imza karşılığında güvenlikten dağıtılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almadan hiçbir müteahit ? taşeron işletme içerisine gönderilmez ayrıca fabrika içerisine girecek tedarikçi, alıcı , herhangi bir üniteyi görmek için gelen yerli yabancı misafirlere de İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi İş Güvenliği Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Son 5 yıl içerisinde yaklaşık olarak 3500 taşeron ve müteahit çalışanına ?İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları?Eğitimi  verilmiş olup  bu şekilde işe başlamaları sağlanmıştır.

Müteahit taşeron ve tedarikçilere verilen eğitimlerde İş Güvenliği Müdürlüğü tarafından hazırlanıp bastırılmış ;

·        Müteahit - taşeron ve tedarikçiler için İş Güvenliği Genel Kuralları

·        Elle yük kaldırma ve taşıma

Kitapçıkları verilmektedir.

İSG EĞİTİMLERİ

DİLER A.Ş. olarak her işe başlayan çalışanımıza 7 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ? Kalite Bilinci ? OHSAS 18001 eğitimleri İş Güvenliği Müdürlüğü'nce A sınıfı uzmanımızca verilmektedir. Eğitimin amacı, çalışanların işyerini tanımaları ve işyerindeki mesleki riskler hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

2010 YILINDA  GERÇEKLEŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİMİZ toplam 1986 saattir.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

Fabrikamızda kullanılan tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar ( KKD ) ın şartnameleri hazırlanmış 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 11.02.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ? Kişisel koruyucu donanımların iş yerinde kullanılması hakkında yönetmelik ? gereğince EN standartı CE belgesi olan malzemeler alınarak çalışanlarımızın kullanımına sunulmuştur. Bu standartlara uygun malzeme olması için fabrikamızda KKD komisyonu kurularak tamamen çalışanlarımız çalışma şartlarına ve hijyen durumları göz önüne alınarak malzemeler titizlikle seçilmektedir.

 

Fabrikamızda kullanılan bazı kişisel koruyucu donanımların 2010 yılı kullanım sarfiyatları:

        İş  ayakkabısı                       ( ortalama 951 adet )

        Isıya dayanıklı iş ayakkabısı  ( ortalama 758 adet )

        Baret                                   ( ortalama 853 adet )

        İş Elbisesi                            ( ortalama 2537 adet )

        Toz maskesi                        ( ortalama 77 320 adet )

        İş Eldiveni montaj                 ( ortalama 74 171 adet )

        İş eldiveni nitril                      ( ortalama 11 386 adet )

        Kulak tıkacı                          ( ortalama 28 676 adet )

İş elbisesi ve iş ayakkabısı her 6 ayda bir çalışanlarımıza periyodik olarak verilmektedir. Tüm koruyucu donanımlar yıpranmaları halinde yenisi ile değiştirilmektedir.

          

RİSK DEĞERLENDİRME

Fabrikamızın bütün birimlerinde çalışanlarımızın ve yöneticilerinde katılımıyla Risk Analizi Değerlendirmesi yapılmıştır. Fabrika genelinde 691 adet faaliyet üzerinden Risk  Analizi Değerlendirme yapılmış olup yüksek seviyede tespit edilen riskler için Düzeltici ve Önleyici faaliyet yapılarak seviyeleri düşürülmüştür.

2010 yılı içerisinde müracat edilmiş ve yapılan denetimler neticesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleride alınmıştır.


PERİYODİK KONTROLLER

 

Fabrikamızdaki kullanılan ;

Kaldırma araçları periyodik kontrolleri 3 ayda bir MMO a kayıtlı mühendislerimiz tarafından,

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri yılda bir kez MMO a kayıtlı mühendislerimiz tarafından,

Topraklama ve aydınlatma kontrolleri yılda bir kez EMO a kayıtlı mühendislerimiz tarafından,

Paratoner kontrolleri yılda bir kez yeterlilik belgesine haiz firma tarafından,

Yangın Söndürme Cihazları kontrolleri 6 ayda bir kez yeterlilik belgesine haiz firma tarafından,

Radyasyon el dedektörlerinin kontrol ve kalibrasyonları ÇNAEM ( Çekmece Nükleer Araştırma ve EĞİTİM Merkezi ) tarafından,

SRÖ cihazı kontrol ve kalibrasyonu yılda bir kez yeterlilik belgesine haiz firma tarafından denetimi TAEK tarafından,

Gaz ölçüm cihazı kontrol ve kalibrasyonu  6 ayda birkez yeterlilik belgesine haiz firma tarafından,

Proses gereği oluşan toz ve gürültü kontrolleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGÜM labratuvarı tarafından,

İş Güvenliği Müdürlüğünün takibinde yaptırılmaktadır.


YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. ve TUR. TİC. A.Ş.

ENTEGRE POLİTİKASI ( ISO 9001 ? ISO 14001 ? OHSAS 18001 ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK)

Yazıcı Demir Çelik San. ve Turz. Tic. A.Ş., olarak faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası pazarlarda güvenli, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde üretim yapmayı, çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, çevre halkının sağlığını ve güvenliğini gözetmeyi, çevrenin ve doğanın korunmasını, iyileştirilmesini, yasal yükümlülüklerin ötesinde bir görev olarak kabul etmiştir. Proseslerimizin çevreye olan olumsuz etkilerini ve İSG risklerini en aza indirmek öncelikli hedefimizdir. Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği ve Sürdürülebilirlik politikamızın gereği olarak;· Kurumsal kimliğimiz ve müşteri odaklı çalışma anlayışımız ile öncelikle tercih edilen firma olmayı,

· Kalite, çevre ve iş sağlığı & güvenliği konularındaki ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve diğer şartlara uymayı,

· Yerel Toplum ve diğer Paydaşlarımızın Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği ve Sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk bilincini geliştirmeyi, Sosyal, Ekonomik ihtiyaçlarını ve İnsani Haklarını Karşılamayı, etkin iletişim düzeniyle ilişkileri geliştirmeyi ve Yönetim Sistemlerine katkıda bulunmalarını sağlamayı,

· Doğal kaynak, hammadde ve enerjiyi verimli kullanmayı,

· Kazalara yol açabilecek şartların ve davranışların kontrol altında tutularak; minimum iş kazası ?meslek hastalığı ve kayıp iş gününü hedeflemeyi,

· Proseslerimizin çevresel etkilerini değerlendirmeyi, atıkların azaltılmasını, mümkün olduğunca yeniden kullanım, geri dönüşüm yoluyla değerlendirmeyi, değerlendirilemeyen atıkları uygun yöntemlerle bertaraf ederek, çevreye olan olumsuz etkileri azaltmayı,

· Kirletici kaynakları kontrol edip, her türlü kirliliği kaynağında önleyerek çevre ile uyumlu üretim yapmayı,

· Proseslerimizden kaynaklanan sera gazları salınımlarını azaltmayı,

· Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği ve Sürdürülebilirlik konuları için yeterli kaynağın sağlanmasını, ürün kalitesi ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak için amaç ve hedeflerin belirlenmesini, gerçekleştirilmesini ve gözden geçirilmesini,

· Kalite, Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemlerinin, oluşturulan sürdürülebilir performans göstergeleri ile etkileşim içerisinde olmasını sağlayarak sürekli gelişmeyi sağlamak için tüm gereklilikleri yerine getirerek güncel ve etkin olmasını sağlamayı ve raporlama performansını artırmak için ölçüm yapmayı taahhüt ederiz.