DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ ve TİC. A.Ş.

Phone : [90 262] 754 63 30
Fax : [90 262] 754 61 17
e-mail : dilerdemircelik@dilerhld.com

İlk önce, 1954 yılında ülkenin hızla artan inşaat çeliği talebini karşılamak amacıyla Karabük'te haddehane olarak kurulmuştur.

DİLER, 1978 yılından itibaren faaliyetlerini Gebze Dilovası'nda sürdürmeye başlamış ve daha sonra çelikhane ilave edilerek tesis entegre hale getirilmiştir. 2008 yılı içerisinde fabrika sahasına ~2 km mesafede kurulan Tel-Çubuk Haddehanesi devreye girmiştir. Şu anda tesis çelikhane, çubuk haddehane, tel-çubuk haddehane  ve oksijen tesisi başta olmak üzere toz tutma, basınçlı hava, su tesisleri ve atelyeler gibi birçok yardımcı ünitelerden meydana gelmektedir.

Bugün DİLER, bu işe inanmış 500 çalışanı ile birlikte büyümeye devam etmekte ve çelik ürünleri tercih edilen üreticilerden biri olmaktan gurur duymaktadır.
ÜRETİM KAPASİTESİ ve ÜRÜNLER

Çelikhane :

 Yıllık 1.300.000 ton sıvı çelik kapasitesine sahip olan Çelikhane şu birimlerden oluşmaktadır:
100 MVA'lık trafo gücüne sahip 1 adet Elektrik Ark Ocağı
20 MVA'lık trafo gücüne sahip Pota Ocağı
1 adet 6 yollu Kontinü Döküm Makinesi

Çelikhanede Üretilen Kütükler :

Kütük Kesiti : 100x100, 115x115, 120x120, 130x130, 140x140, 150x150, 180x180 mm
Kütük Uzunluğu : 4,5-14 m
Çelik Cinsi : Düşük ve Orta Karbonlu Çelik (%0,06 - %0,6 C)

Haddehane :

Yıllık 800.000 ton mamül kapasitesine sahip olan Haddehane iki yollu ve tamamen kontinü olup, ikili, üçlü ve dörtlü yarma prosesi ile kontrollü soğutma prossesine göre üretim yapabilmektedir.

Haddehane aşağıdaki ana ünite ve ekipmanlardan oluşmaktadır :
İtmeli tip tav fırını ve fırın şarj ve deşarj sistemleri
8 Yatay tezgahtan oluşan Kaba Hadde Grubu
4 Yatay tezgahtan oluşan Orta Hadde Grubu
6 Yatay tezgahtan oluşan ve loop kontrollü İki Finiş Hadde Grubu
2 Kontrollü Soğutma hattı
Kesme, tabii soğutma, paketleme ve bağlama gibi ikmal üniteleri
Kontrollü soğutma prosesi ile üretilen nervürlü çubuklarda ;

Yüksek Mukavemet değerleri elde edilir
Karbon eşdeğeri düşeceği için kaynak kabiliyeti çok iyidir.

Hadde Ürünleri :

8 mm - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş düz yüzeyli ve nervürlü çubuklar
8 mm - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş nervürlü çubuklar
8 mm - 20 mm çap aralığında firkete yapılmış çubuklar

Paketleme :

Çubuk Uzunluğu : 6,  9, 12, 15 ve 18 m
Paket Ağırlığı : Ortalama 2 ton
Paketleme Şekli : 3 ila 7 yerinden bağlı paketler

Tel-Çubuk Haddehane :

Yıllık 400.000 ton mamül kapasitesine sahip olan Tel-Çubuk Haddehane tamamen kontinü olup, kangal şeklinde veya ikili, üçlü, dörtlü yarma prosesi ile kontrollü soğutma prossesine göre üretim yapabilmektedir.

Tel-Çubuk Haddehane aşağıdaki ana ünite ve ekipmanlardan oluşmaktadır :

Yürüyen kirişli tav fırını, fırın şarj ve deşarj sistemleri
5 Yatay-Dikey tezgahtan oluşan Kaba Hadde Grubu
7 Yatay-Dikey tezgahtan oluşan Orta Hadde Grubu
6 Yatay-Dikey tezgahtan oluşan ve loop kontrollü Finiş Hadde Grubu
Ayrı hatta Kangal üretimi için 10 tezgahlı Monoblok Hadde Grubu
Kontrollü Soğutma hatları
Kesme, tabii soğutma, hava ile kontrollü soğutma, paketleme ve bağlama gibi ikmal üniteleri

Hadde Ürünleri :

8 - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş Düz yüzeyli ve Nervürlü çubuklar
8 mm - 40 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş Nervürlü çubuklar
5.5 - 18 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve/veya kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş Düz yüzeyli kangallar
6 - 16 mm çap aralığında sıcak haddelenmiş ve/veya kontrollü soğutmaya tabii tutulmuş Nervürlü kangallar

Paketleme :

Çubuk Uzunluğu : 6,  9, 12, 15 ve 18 m / Kangal şeklinde
Paket Ağırlığı : Ortalama 2 ton / Kangal için ortalama 1.75 ton
Paketleme Şekli : 3 ila 6 yerinden / Kangal için 4 yerinden bağlı paketler
 Üretime Esas Olan Standartlar :

DİLER ürünleri, aşağıdaki Ulusal ve Uluslararası Standartlara ve özel müşteri taleplerine göre üretilirler.
TS, DIN, ASTM, JIS, BS, CS2, AFNOR, NCH, UNI, STAS, ГOCT, UNE, BDS, SI ve diğer Standartlar
.