DİLER ENERJİ

Phone : [90 242] 518 25 55
e-mail : dilerelektrik@dilerhld.com

Diler Holding mevcut işlerinin hacmini artırmayı ve iştigal alanlarını çeşitlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de elektrik enerjisi açığı beklenmesi ve Holding’in kendi şirketlerinin enerji tüketim değerleri dikkate alındığında elektrik üretim yatırımları Holding için uygun bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Holding’e bağlı şirketlerin toplam ortalama elektriksel güç talebinin 200 MW olduğu burada belirtilmeye değer bir noktadır. Bu nedenle, Diler, Türkiye enerji sektörüne önemli ölçüde katkı sağlayan gruplardan biri olmayı hedef almış ve bunu gerçekleştirmek için 2005 yılında Diler Elektrik Üretim A.Ş.’ni, 2008 yılında ise  Atlas Enerji Üretim A.Ş.’ni kurmuştur.

Diler Elektrik Üretim A.Ş. elektrik üretimi ve ticareti amacıyla kurulmuştur. Şirket merkezi İstanbul’da olup projelerle ilgili tüm teknik konular, resmi ve elektrik ticareti formaliteleri Ankara’daki temsilcilik ofisinden yürütülmektedir. Şirket 38.25 MW (3x12.75 MW) Dim Hidroelektrik Santralını (HES) yapmış ve 09.07.2010 tarihinden beri işletmektedir.

Diler Elektrik Üretim A.Ş. 3x12.75 MW Dim HES üretim lisansını EPDK’dan (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 19.07.2007 tarihinde almış ve santralı yaklaşık 21 aylık bir yapım / montaj sürecinin ardından ticari işletmeye sokmuştur.

Şirket uzun vadede yeni HES projeleri ve diğer yenilenebilir enerji üretim projeleri geliştirmeyi düşünmektedir. 

Türkiye’de halen kişi başına yıllık elektrik tüketimi 2,090 kWh olup 6,460 kWh’lik Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altındadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından 2004-2020 yılları arası için yapılan öngörülerde %7.7’lik kümülatif yıllık artış oranı ile Türkiye’deki kişi başına yıllık tüketimin 2020 yılında 5,700 kWh’e ulaşması beklenmektedir.

Özetlemek gerekirse, Şirket, Türkiye enerji sektörünün önemli katılımcılarından biri olmak üzere iyi bir pozisyon almış durumdadır.

3x12.75 MW DİM HİDROELEKTRİK SANTRALI

Dim HES Antalya İli Alanya İlçesinin 5 km kuzeydoğusundadır. Su santrala yaklaşık 10 km kuzeydeki Dim Barajından 3.35 metre çapında bir tünelle gelmektedir. Dim Barajı ve tünel DSİ (Devlet Sı İşleri) tarafından yaptırılmıştır.

 

DİM HES

 

Toplam Kurulu Güç

38,25 MWe

Ünite Sayısı

3

Ünite Gücü

12,75 MWe

Türbin Tipi

Düşey Eksenli Francis

Türbin Debisi

10,70 m³/sn

Maksimum İşletme Kotu

169, 50 m

Nominal İşletme Kotu

160,00 m

Nominal Kotta Net Düşü

132,18 m

Minimum İşletme Kotu

130,00 m

Yıllık Güvenilir Enerji Üretim Kapasitesi

61,23 GWh

Yıllık Enerji Üretim Kapasitesi

122,89 GWh

İşletmeye Giriş Tarihi

09.07.2010DİM BARAJI

Barajın Yeri Alanya - Antalya
 Akarsuyu  Dim Çayı
 Amacı

 1.Enerji (122,89 GWh/yıl)
 2.Sulama (5312 ha)
 3.İçmesuyu (47,30 GWh/yıl)
 4.Taşkın Koruma

 İnşaatın Başlama Yılı  1996
 Gövde Tipi  Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu
 Gövde Hacmi  4,95hm3
 Yükseklik  134,5 m
 Rezervuar Hacmi  265 hm3
 Rezervuar Alanı  448 ha
 Hizmete giriş tarihi  30.12.2008


Santralda üretilen elektrik enerjisi ulusal şebekeye yaklaşık 5 km uzunluğundaki 34.5 kV iletim hattı ile Alanya II Trafo Merkezinde aktarılmaktadır. Şubat-2011 sonu itibariyle santralda üretilen toplam elektrik enerjisi miktarı 64,500,000 kWh olmuştur.

Santral’da 8 işletme personeli bulunmaktadır (1 işletme müdürü, 4 operatör, 2 bakımı, 1 genel hizmetli).